| Webmail
Facebook | LinkedIn

Raportet Financiare

Emertimi i Raportit   30.06.2017: Linku
Bilanci i Gjendjes 30.06.2017 Hape PDF
Pasqyra e Ardhurave 30.06.2017 Hape PDF
Raporti i Primeve dhe Demeve 30.06.2017 Hape PDF


Emertimi i Raportit   31.03.2017: Linku
Bilanci i Gjendjes 31.03.2017 Hape PDF
Pasqyra e Ardhurave 31.03.2017 Hape PDF
Raporti i Primeve dhe Demeve 31.03.2017 Hape PDF


Emertimi i Raportit   31.12.2016: Linku
Bilanci i Gjendjes 31.12.2016 Hape PDF
Pasqyra e Ardhurave 31.12.2016 Hape PDF
Raporti i Primeve dhe Demeve 31.12.2016 Hape PDF


Emertimi i Raportit   30.09.2016: Linku
Bilanci i Gjendjes 30.09.2016 Hape PDF
Pasqyra e Ardhurave 30.09.2016 Hape PDF
Raporti i Primeve dhe Demeve 30.09.2016 Hape PDF


Emertimi i Raportit   30.06.2016: Linku
Bilanci i Gjendjes 30.06.2016 Hape PDF
Pasqyra e Ardhurave 30.06.2016 Hape PDF
Raporti i Primeve dhe Demeve 30.06.2016 Hape PDF